May Part IMay Part IIOpening WeekMay Part IIIMay Part IVJune Part IJune Part IIJune Part IIIJune Part IVJuly Part IJuly Part IIJuly Part IIIJuly Part IVAugust Part IAugust Part IIAugust Part IIIAugust Part IVSeptember Part ISeptember Part IISeptember Part IIIClosing WeekStarlite Festival Marbella